W czwartkowym komunikacie resort wskazał, że dotychczas polscy eksporterzy zainteresowani rynkiem egipskim musieli zmagać się z uciążliwymi procedurami, które w sposób istotny wpływały na możliwość sprzedaży polskich produktów do Egiptu.

"Dzięki staraniom resortu rozwoju we współpracy z Komisją Europejską, Przedstawicielstwem KE w Egipcie oraz polską placówką dyplomatyczną polscy eksporterzy już nie będą podlegać uciążliwym procedurom poświadczającym bezpieczeństwo produktów jak konieczności pozyskania dodatkowych certyfikatów o wolnej sprzedaży, badania próbek produktów, czy też inspekcja zakładów produkcyjnych" - napisano w komunikacie.

Jak podkreślił resort rozwoju, władze Egiptu uznały, że zharmonizowane procedury bezpieczeństwa i wymogi sanitarne polskich produktów dla konsumentów gwarantuje bowiem jednolity rynek UE.

Ministerstwo wskazało, że Egipt to ważny pozaunijny partner handlowy Polski w południowym basenie Morza Śródziemnego. W 2019 r. Polska wyeksportowała do tego kraju towary o wartości 427,6 mln euro. Przy imporcie na poziomie 176,6 mln euro, Polska notuje nadwyżkę w handlu towarowym z Egiptem w wysokości 251 mln euro.

Mleko w proszku dla niemowląt, którego eksport z Polski w ubiegłym roku wyniósł ok. 231 mln euro, praktycznie w ostatnim okresie w ogóle nie było dopuszczane do sprzedaży w Egipcie.

Zniesienie ww. ograniczeń otwiera możliwość eksportu tych wyrobów także na rynek egipski - zaznaczyło MR.