Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW, pod koniec maja, podczas konferencji dla branży mięsnej, przedstawił aktualny stan prac w zakresie dwóch ustaw, mianowicie o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przewadze kontraktowej. W pierwszym przypadku, zmiany mają dotyczyć kompetencji ministra rolnictwa, oznacza to, że będzie mógł określić długość trwania umowy, jak również okres pomiędzy zawarciem umowy, a pierwszą dostawą towarów.

- Druga zmieniana ustawa, dotyczy przewagi kontraktowej. Zostaje dopisana kolejna przesłanka, której spełnienie będzie skutkować wszczęciem postępowania z tytułu przewagi kontraktowej przez prezesa UOKiK. Chodzi o przesłankę, że jeśli nabywanie produktu rolnego, będzie się odbywało poniżej ceny, określonej przez ministra rolnictwa. To wtedy takie postępowanie będzie wszczynane i sprawdzane, czy nie ma nadużycia przewagi kontraktowej – wyjaśniał w trakcie spotkania Jerzy Dąbrowski.

Jednocześnie dyrektor podkreślił, że ceny będą ustalane kilka razy w roku. - Przy szacowaniu ceny będzie kilka składowych na podstawie, których te ceny będą określane np. koszty produkcji, opłacalność produkcji oraz sytuacja popytowo-podażowa na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Jeśli nabycie produktu byłoby poniżej tej ceny, to wtedy, byłoby to podstawą do wszczynania postępowania i sprawdzenia, czy nie ma przypadkiem nadużycia przewagi kontraktowej – powiedział.

Nowelizacje ustaw są wynikiem ubiegłorocznego kryzysu na rynku owoców miękkich i jabłek. - Jest to wynik postulatów płynących ze strony plantatorów owoców miękkich i sadowników i w pierwszej kolejności byłyby to właśnie te produkty. Postulaty dotyczyły również zagadnień określenia terminu - kiedy i na jak długo mają być zawierane umowy. Wszystko po to, by udział rolnika w łańcuchu żywnościowym był uczciwy – wyjaśnił Jerzy Dąbrowski.