Jak poinformował w środowym komunikacie resort rolnictwa, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Rady Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii oraz Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii.

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących nowego systemu wynagradzania za wykonywanie czynności urzędowych osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii.

Strona społeczna przedstawiła argumenty i uwagi do projektu nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, który został przekazany do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz do materiału informacyjnego nt. projektu rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania za wykonywanie czynności urzędowych osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii - poinformował resort.

Strona rządowa jako uzasadnienie wprowadzanych zmian przedstawiła argumenty niezależnych instytucji oceniających system kontroli urzędowych w Polsce. Omówiła również plany dotyczące informatyzacji Inspekcji Weterynaryjnej, także w zakresie kontroli urzędowych oraz wykonywanych w jej ramach zadań - napisano w komunikacie.

Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii we własnej informacji prasowej zwraca uwagę, iż na urzędowych lekarzach weterynarii "spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie obywateli naszego kraju, przyszłość rolnictwa jak również rozwój gospodarki Polski".  - To prowadzone przez nas badania i nasze podpisy składane na świadectwach weterynaryjnych warunkują możliwości eksportowe - podkreślono.

Stowarzyszenie poinformowało, że podczas spotkania przedstawiło propozycje dotyczące rozwiązań, które mogłyby poprawić trudną sytuację weterynarzy. Chodzi m.in. o uporządkowanie kwestii związanych z formą umów zawieranych pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a lekarzami weterynarii; rewaloryzację stawek oraz system waloryzacji na przyszłość; stawki postojowe; wprowadzenie opłat za świadectwa eksportowe.

- W spotkaniu, na które nasze środowisko zostało zaproszone, a podczas którego omówione miały zostać najważniejsze kwestie dotyczące przyszłości Urzędowych Lekarzy Weterynarii, nie pojawił się ani minister, ani żaden z wiceministrów. Mamy świadomość, że to oni, nie dyrektorzy departamentów czy Główny Lekarz Weterynarii, podejmować będą ostateczne decyzje co do kształtu rozporządzeń regulujących to, w jakich i na jakich warunkach mamy pracować - napisano w komunikacie Stowarzyszenia.

Jak podało ministerstwo, uczestnicy spotkania ustalili, że do 3 września zostaną przesłane do MRiRW i GIW pisemne propozycje strony społecznej wraz z uzasadnieniem.

- Mamy nadzieję, że podczas kolejnych spotkań zostaną przedstawione jakieś propozycje. Niestety dzisiejsze spotkanie pokazało, że w resorcie rolnictwa brakuje pomysłu na naprawę sytuacji - skomentował wiceprezes SULW Maciej Królewiecki. (PAP)