Faktury (lub ich kopie) na zakup oleju napędowego muszą obejmować okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Ponadto muszą być wystawione na osobę, która wnioskuje o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

Stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na 2018 rok są takie same jak rok wcześniej, tj. 1 zł na 1 litr oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej z zastrzeżeniem, że maksymalne zużycie oleju napędowego wynosi 86 l na 1 ha użytków rolnych. Oznacza to, że za każdy 1 ha użytków rolnych można otrzymać maksymalnie 86 zł zwrotu akcyzy za olej napędowy zużyty do produkcji rolniczej.

Zgodnie z prawem, burmistrz czy wójt ma 30 dni od dnia złożenia przez rolnika wniosku na wydanie decyzji o wysokości zwrotu podatku akcyzowego. Należny zwrot podatku akcyzowego za ten okres wypłacany będzie od 3 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2018 r., gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

W ciągu roku kalendarzowego są dwa terminy na składanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: w lutym i w sierpniu.