Sprawa ujednolicenia inspekcji żywności ciągnie się od kilku lat. W 2014 r. ówczesny minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiadał, że pierwsza połowa 2015 r. upłynie pod znakiem przebudowy struktury inspekcji odpowiedzialnych za rynek żywności. Obietnicy nie zrealizowano. Obecne Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada utworzenie jednolitego systemu kontroli żywności do końca 2019 roku.

- Zintegrowany i jednolity system kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności w Polsce powinien zostać utworzony na bazie urzędowych służb kontrolnych działających w obszarze bezpieczeństwa żywności, w oparciu o ich potencjał, zasoby oraz dotychczasowy dorobek inspekcyjny i laboratoryjny. Zagwarantuje to skoncentrowanie pełnego nadzoru nad łańcuchem żywnościowym „od pola do stołu” w jednej jednostce organizacyjnej – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dariusz Mamiński, radca ministra.

Dodaje, że realizacja tego działania wymaga przeprowadzenia niezbędnych analiz dotyczących m.in. obowiązujących przepisów prawa z zakresu urzędowych kontroli żywności, które będą stanowić podstawę do wypracowania propozycji jednolitego i zintegrowanego systemu kontroli w łańcuchu rolno-spożywczym, uwzględniającego zarówno zakres kompetencji jak i strukturę nowych organów kontrolnych (...)

Czytaj więcej na: www.portalspozywczy.pl