Program "Dobry start" to 300 zł wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Szefowa MRPiPS poinformowała, że do tej pory rodzice złożyli blisko 2,5 mln wniosków o przyznanie świadczenia. "Właśnie z myślą o takich rodzinach uruchomiliśmy ten program. Chcemy rodzicom pomóc w przygotowaniu odpowiedniej wyprawki, a że wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego ponoszą wszyscy, to program również dedykowany jest wszystkim uczniom bez wyjątku, bez względu na dochody rodziny" - podkreśliła Maląg.

Jak dodała, do tej pory, w trzeciej edycji programu, przyznano ponad 2,8 mln świadczeń. "Wiemy, jak dużym obciążeniem dla domowych budżetów może być przygotowanie wyprawki szkolnej, zwłaszcza, kiedy do szkoły idzie kilkoro dzieci. 300 złotych świadczenia +Dobry Start+ to nieoceniona pomoc dla rodzin wysyłających dzieci do szkoły" - wskazała minister.

Wniosek o świadczenie z programu można składać przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej. Od sierpnia wnioski można składać drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią ministerstwo rodziny zachęca jednak do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Świadczenie przyznawane jest jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada.