- Jesteśmy w trakcie konsultacji założeń prywatyzacji KSC. Odbyło się już kilkanaście spotkań i jesteśmy w dobrym kontakcie z pracownikami i plantatorami. Wychodzimy naprzeciw postulatom uprawnionych i uwzględniamy ryzyka związane z prowadzeniem tego procesu, które uwidoczniły się przy poprzednich próbach prywatyzacji KSC, jak choćby wykupowanie akcji przez osoby podstawione. Dopiero po osiągnięciu porozumienia, które będzie satysfakcjonowało wszystkie zainteresowane strony, przystąpimy do procesu prywatyzacji. Przyświeca nam jeden wspólny cel, by KSC trafiła w ręce uprawnionych - powiedział Cezary Gabryjączyk.

Znajdujący się pod nadzorem Agencji Rynku Rolnego Elewarr trafi pod skrzydła MSP najwcześniej cztery miesiące po przyjęciu przez parlament nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego. Projekt został zaakceptowany przez Radę Ministrów 26 maja 2015r. Celem przeniesienia nadzoru będzie restrukturyzacja i naprawa spółki Elewarr.