-W związku z planowaną modernizacją ratusza w Sierpcu, tym roku chcielibyśmy aplikować o pozyskanie środków unijnych na to zadanie. Jeżeli udałoby się uzyskać takie dofinansowanie, to w 2021 r. podjęlibyśmy się robót - powiedziała w czwartek PAP Anna Rzeszotarska z Muzeum Wsi Mazowieckiej.

Placówka prowadzi obecnie postępowanie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu noszącego nazwę "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu". Planowane dofinansowanie pochodzić ma ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-20 w obszarze dziedzictwo kulturowe.

Obecny stan sierpeckiego ratusza wymaga już prac remontowych i modernizacyjnych. Chodzi przede wszystkim o naprawę dachu, tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, a także o dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, w tym choćby poprzez budowę windy - wyjaśniła Rzeszotarska. Przyznała, iż zakres planowanych prac obejmowałby także przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytkowego budynku.

-Po niezbędnym remoncie i modernizacji ratusz w Sierpcu nadal będzie służył jako miejsce wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, które organizuje Muzeum Wsi Mazowieckiej. Jak obecnie, będzie też miejscem wystaw czasowych, a dzięki przeprowadzonym pracom zyska lepsze warunki do przygotowania tego typu ekspozycji - zaznaczyła Rzeszotarska. Dodała, że w odnowionym ratuszu powstałby też punkt informacji turystycznej związanej z regionem.

Jak podaje Muzeum Wsi Mazowieckiej, ratusz w Sierpcu został wybudowany w latach 1840-41 w stylu klasycystycznym. To budynek położony w centrum miasta - murowany, jednopiętrowy, pokryty dwuspadowym dachem obłożonym blachą z wieżą zegarową na szczycie. W 2019 r. opracowano program prac konserwatorskich, a także dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie planowanych tam robót budowlanych i renowacyjnych. W zakresie niezbędnych prac ujęto m.in. wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej, jak również wymianę rynien oraz osuszenie piwnic i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych obiektu.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu działa od lat 70. XX wieku. Obecnie główna część placówki - skansen - zajmuje ok. 60 ha. Znajduje się tam m.in. kilkanaście obiektów, zagród z przełomu XIX i XX wieku oraz inne zabytkowe budynki, w tym kościół, kuźnia czy karczma. Najstarszym z prezentowanych tam obiektów jest chałupa drobnoszlachecka z Rzeszotar-Zawad, pochodząca z 1840 r.

W plenerach i wnętrzach historycznych obiektów skansenu powstawały znane filmy, jak np. "Ogniem i mieczem", "Szwadron", "Pan Tadeusz" oraz "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać". W skansenie jest także amfiteatr, budynek wystawienniczy oraz stajnia. Dostępna jest również ścieżka edukacyjno-przyrodnicza z ponad stu gatunkami i odmianami drzew oraz krzewów. Od 2015 r. działa tam także kompleks rekreacyjny z hotelem.

Z kolei w zabytkowym sierpeckim ratuszu placówka prezentuje wystawy czasowe, a także organizuje spotkania, w tym edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dotyczące np. ludowej tradycji i obrzędowości.