Wydarzenie, które organizuje młodzież rolnicza, zrzeszona w Związku Młodzieży Wiejskiej, przy wsparciu krajowych uczelni wyższych jest dedykowane dla młodych rolników, uczniów szkół rolniczych, studentów kierunków rolniczych oraz osób posiadających lub współgospodarujących w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 - 40 lat. 

Podczas etapu wojewódzkiego zorganizowanego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 6 lutego br.  Adam Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej podkreślał, że olimpiada jest już organizowana od 40 lat i zawsze towarzyszy jej wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami, która często kończy się współpracą, czy to z innymi rolnikami, uczelniami, czy też firmami związanymi z rolnictwem.

– Organizujemy olimpiadę tak, by umożliwić młodym rolnikom, uczniom szkół rolniczych, studentom kierunków rolniczych po pierwsze sprawdzenie swojej wiedzy w zakresie nowych technologii, ale i podstawowej wiedzy w pracy w gospodarstwie rolnym. Jest to też świetna okazja do rozmów z młodymi rolnikami, wymiany doświadczeń i nowinek technologicznych, stworzenie wspólnych stanowisk, które później prezentujemy na różnych szczeblach, w instytucjach państwowych i naukowych - mówił Adam Nowak.

Współorganizatorami wydarzenia byli: Marta Pęzioł-Borcuch prezes Związku Młodzieży Wiejskiej woj. mazowieckiego, Jacek Urban prezes Koła Naukowego Zwierząt Gospodarskich SGGW, Barbara Dobosz studentka rolnictwa SGGW w Warszawie.

Podczas mazowieckiego etapu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, największą liczbę punktów, tym samym przechodząc do etapu krajowego, zdobyli kolejno:

Maciej Chlebowski, Łukasz Dziełakowski, Karol Kobyliński, Artur Baczyński, Maciej Jaszczuk

W skład komisji oceniającej młodych rolników wchodzili pracownicy naukowi SGGW: dr hab. Ewa Kuźnicka, dr hab. Beata Kuczyńska dr inż. Tomasz Żelaziński, mgr inż. Martyna Prończuk, mgr inż. Agnieszka Ciesielska.