W ramach Wspólnej Polityki Rolnej będzie kontynuowane wsparcie dla młodych rolników, małego przetwórstwa, a także tworzenia grup i organizacji producentów - zapowiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda, przedstawiając rekomendacje do Planu Strategicznego dla WPR.

Jak podkreślał towarzyszący ministrowi Janusz Wojciechowski, unijny komisarzem do spraw rolnictwa - by ułatwić dialog i kształt planu strategicznego moim zadaniem będzie zgoda lub nie na przyjęcie tych planów, bądź domaganie się ich poprawy. Dlatego, żeby ułatwić ten dialog rozesłaliśmy rekomendacje, w których Komisja Europejska analizuje sytuacje rolnictwa, w tym również w Polsce i następnie wskazuje co zdaniem komisji powinno być przedmiotem szczególnej uwagi w tym planie strategicznym.

Komisarz przedstawił najważniejsze problemy polskiego rolnictwa, uznane za najważniejsze przez Komisję Europejską.

- Bardzo się cieszę, że jest takie zrozumienie pana ministra. (...) Żeby większy strumień środków popłyną do małych i średnich gospodarstw. My mamy w UE problem takiego wyścigu, w którym coraz większe gospodarstwa okazują się za małe i jest taka sytuacja, że w ciągu dekady straciliśmy 4 mln gospodarstw w całej UE. I trzeba ten wyścig ująć w takie ramy, by to nie kończyło się upadkiem kolejnych gospodarstw.

- Wsparcie małych i średnich gospodarstw, które są niezwykle ważne, jest sprawą kluczową. Także dla zrównoważonego rozwoju. To nie może być polityka wspierania jednego, czy kilku gospodarstw w gminie. To nie mogą być wąskie programy, które trafiają do kilku, czy kilkunastu tysięcy gospodarstw w skali całej Polski - podkreślał komisarz.

Kolejna kwestia to skrócenie łańcuchów dostaw. - Jest to problem w całej UE. Średni transport żywności znowu się wydłużył w UE ze 171 km do 177 km – podał Janusz Wojciechowski.

- Zdecydowany nacisk na to, żeby gdzie się da produkować i sprzedawać żywność blisko. Brakuje w Polsce przetwórstwa lokalnego. Polska ma możliwości lokowania swoich produktów na krajowym rynku i trzeba lepiej wykorzystać te możliwości – podkreślił Wojciechowski.

Kolejny priorytet to zaangażowanie wszystkich możliwych funduszy na rozwój obszarów wiejskich. - Nie będziemy mieli rolnictwa, jak ludzie uciekną ze wsi, jak się nie poprawi warunków życia na wsi w istotny sposób. Komunikacja, transport publiczny, to są kwestie, które są szczególnie istotne - wyjaśniał.

Czwarta kwestia to dobrostan zwierząt. W ocenie Janusza Wojciechowskiego jest duży nacisk i wzrażliwość w UE w tym temacie. - Są pewne minimalne warunki dobrostanu, ale planujemy dobrostan jako jeden z ekoprogramów, jest przewidziane działanie i płacenie za inwestycje, w ramach podnoszenia warunków dobrostanu. Wprowadzenie też europejskiego znaku dobrostanu zwierząt, by na wszystkich etapach zachowywane były wysokie standardy dobrostanu zwierząt, humanitarnego traktowania zwierząt. Ci którzy uzyskają ten znak, będą premiowani.