Według Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w latach 2021-2022 (do czerwca br.) wysoce patogenną ptasią grypę wykryto u 5,3 tys. sztuk drobiu oraz ptactwa dzikiego i domowego w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. EFSA potwierdza, że jest to największa epidemia tego zakażenia, jaka zdarzyła się na naszym kontynencie. Obecność tego wirusa ptasiej grypy wśród dzikiego ptactwa sugeruje, że stał się on endemiczny w Europie.

Konieczne są masowe likwidacje stad drobiu, w których wykrywana jest ptasia grypa, by zapobiec jej całkowitemu się rozprzestrzenianiu. Wśród drobiu wykryto dotąd 2398 zakażeń, co skończyło się wybiciem 46 mln sztuk ptactwa w dotkniętych zakażeniem hodowlach. Niepokojące jest, że ponad połowa tych infekcji była wtórna, czyli została przeniesiona z innych zakażonych ferm. Wśród dzikiego ptactwa wykryto 2733 zakażeń w 36 krajach europejskich.

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności ostrzega, że epidemia wysoce patogennej ptasiej grypy, która trwa od 2021 r. nadal postępuje. Grozi to kolejnymi likwidacjami zakażonych hodowli.