Tuż po rozpoczęciu obrad minister Marek Sawicki mówił do dziennikarzy:

- III Kongres Nauk Rolniczych, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa, w którym uczestniczą nie tylko istytuty współpracujące czy nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa, ale także cała polska nauka, ponad 500 uczestników – to są uniwersytety, to są instytuty, to są także uczelnie wyższe, to jest także doradctwo rolnicze, które współpracuje z tymi ośrodkami. Chcemy, aby w ramach tej dyskusji czy tego typu kongresu można było wypracowywać lepsze rozwiązania dla potrzeb polskiego rolnictwa, ale także bardzo mocno podkreślamy związki z rolnictwem europejskim. To Kongres Nauk Rolniczych wyznacza kierunki, w jakich możemy się rozwijać i jakich należy spodziewać się w najbliższych latach.

Jak stwierdziłl minister, jest potrzeba większego zaangażowania nauk rolniczych:

- Z tych pierwszych wypowiedzi, a także oczekiwań resortu rolnictwa, jest potrzeba większego zaangażowania nauk rolniczych na rzecz wypracowania nowych modeli konsolidacyjnych w polskim rolnictwie, poszukiwania nowych warunków konkurencyjności poprzez te modele konsolidacyjne, ale także większego wykorzystania potencjału biologicznego polskiego rolnictwa, jego biologizacji i udziału produktów organicznych na rynku Europy i świata, bo zważywszy na czyste środowisko, zważywszy także na technologie stosowane w polskim rolnictwie, tu jest duży potencjał do wykorzystania również w związku ze strukturą naszych gospodarstw rolnych. Bardzo mocno zwracamy także uwagę na to, aby obok rolnicta w obszarach wiejskich rozwijały się także inne działalności, inne dziedziny życia gospodarczego – i tu przede wszystkim bardzo moco stawiam na kwestie związane z energią odnawialną i usługami. Ta energia odnawialna powinna mieć wieloraki charakter, zarówno tej energii odnawialnej opartej o wiatr, wodę czy słońce, ale także również o produkty uboczne, odpadowe z produkcji rolniczej, których jest bardzo dużo i które mogą dawać naprawdę ogromne korzyści polskiej gospodarce, ale przede wszystkim producentom i przetwórcom.

Minister dodał, że istotne są też powiązania rolnictwa z klimatem: a oddziaływanie na klimat to także uczestniczenie rolnictwa w bioretencji, budowie małych i średnich zbiorników retencyjnych, a także konieczność przebudowy rządowych programów dotyczących gospodarowania wodą – istotna jest nie tylko kwestia przygotowania się na powodzie, ale także niedobory wody.

Jak przewiduje minister, dzisiejszy kongres na wiele tych problemów spróbuje udzielić odpowiedzi.

W trakcie kongresu będą dwie sesje plenarne i siedem panelowych, zaprezentowanych będzie 35 referatów.