Organizatorzy protestu złożyli petycję ze swoimi postulatami w kancelarii premiera. Spotkali się także z wiceministrem rolnictwa Tadeuszem Nalewajkiem.

MRiRW wcześniej przekazało, że w przyszłorocznym budżecie na podwyżki w wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynaryjnych przewidziano ok. 18 mln zł. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz powiedział PAP, że ta propozycja nie satysfakcjonuje protestujących.

- Jeżeli mamy na tym poprzestać, już możemy spodziewać się czynnego strajku, który zaowocuje poważnymi stratami w gospodarce - mówił. - Wystarczy, że przez jeden dzień przestaniemy wydawać świadectwa eksportowe, to stanie cały eksport żywności pochodzenia zwierzęcego - podkreślił.

Przypomniał, że podwyżek w Inspekcji nie było od co najmniej 8 lat, a rząd zaproponował wzrost wynagrodzeń o 5-7 proc. Eksport produkcji rolnej szacuje się tymczasem na 26 mld zł rocznie.

Organizatorzy protestu zwracają uwagę, że mniej więcej połowa zatrudnionych w inspekcji to osoby z wykształceniem wyższym, które na początku swojej kariery po studiach i specjalizacjach otrzymują pensję na poziomie płacy minimalnej, a po 10 latach pracy zarabiają 2300 zł brutto.

Protestujący oczekują więc od rządu zaproszenia do kolejnych rozmów; jeśli w ciągu tygodnia nie będzie reakcji władz, rozważą strajk - dodał Łukaszewicz.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało we wtorek, że w przyszłorocznym budżecie przewidziano pieniądze na podwyżki dla inspekcji. - W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. w wojewódzkich inspektoratach weterynarii zaplanowano kwoty na podwyżki w wysokości ogółem 6 mln 116 tys. zł, natomiast w powiatowych inspektoratach weterynarii w kwocie ogółem 12 mln 308 tys. zł, co daje średnio na etat w wojewódzkich inspektoratach weterynarii wzrost o 290 zł brutto miesięcznie, a w powiatowych inspektoratach weterynarii wzrost średnio o 262 zł brutto miesięcznie - podał w komunikacie resort rolnictwa.

Ministerstwo zastrzegło, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do właściwych wojewodów.

Resort rolnictwa poinformował ponadto, że na wniosek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęto i zakończono prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych, towarzyszących podróżnym. Chodzi o podwyższenie opłaty za wydanie paszportu z 51 zł do 100 zł, z czego wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wzrośnie z 30 zł do 70 zł.

Jak wynika z komunikatu, MRiRW pracuje nad mechanizmem umożliwiającym finansowanie części zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną m.in ze środków PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PAP).

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada i nie może wydatkować środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szczebla terenowego Inspekcji Weterynaryjnej. MRiRW wielokrotnie kierowało jednak pisma do Ministerstwa Finansów (MF) w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2016 r. środków z przeznaczeniem na podwyżki płac i nowe etaty - zaznaczył resort.