12 grudnia 2021 r., przeżywszy 74 lata zmarł Ś.p. dr  inż. Tadeusz Solarski, Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Dr Tadeusz Solarski był inicjatorem powołania PZPRZ i jego pierwszym prezesem, a następnie przedstawicielem Związku przy europejskich organizacjach zrzeszających rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. W 2006 r. uzyskał tytuł "Honorowego Agrobiznesmena Roku". Odznaczony medalem "Zasłużony dla branży zbożowej" im. Stanisława Kaszubskiego. Członek Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy COBORU.

Uhonorowany w 2008 r. wyróżnieniem Przeglądu Technicznego w edycji Złoty Inżynier „Inżynier-Menedżer”. Za szczególne osiągnięcia we wdrożeniu uprawy kukurydzy i upowszechnianiu postępu w polskim rolnictwie otrzymał w 2007 roku specjalne wyróżnienie w postaci Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Były, wieloletni Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

W 1982 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, broniąc pracę dotyczącą maszyn do zbioru kukurydzy na ziarno. Powstała ona przy współpracy z IBMER w Warszawie i IHAR w Radzikowie. Miał w swoim dorobku wiele wniosków racjonalizatorskich na temat przechowywania wilgotnego ziarna kukurydzy metodą zakiszania, technologii zbioru i rozdrabniania kolb kukurydzianych, udoskonalenia pracy kombajnu przez zastosowanie aktywnego odcinacza ściany przy zbiorze rzepaku, ogrzewania pomieszczeń piecem ze specjalnym palnikiem z wykorzystaniem ziarna owsa jako źródła ciepła, suszenia zbóż rzepaku i kukurydzy suszarnią własnej konstrukcji, dostosowania budynków gospodarczych na magazyny zbóż i innych roślin.

Był właścicielem 50-hektarowego gospodarstwa rolnego, w którym stosował wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie techniki i technologii produkcji. 

W ostatnich latach - był gorącym zwolennikiem i propagatorem uprawy soi w naszym kraju. Zajmował się też wdrażaniem produkcji energii odnawialnej, którą postrzegał jako jedną z największych szans dla rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego, z którym to regionem był bardzo mocno związany - stale podejmując działania wspierające rozwój Lubelszczyzny i wzrost poziomu życia jej mieszkańców.