Policjanci ze Stargardu i Szczecina, oraz główny specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie skontrolowali gospodarstwo na terenie gminy Dobrzany, w powiecie stargardzkim (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z powiadomieniem miało tam dochodzić do znęcania się nad hodowanymi ptakami.

Na miejscu okazało się, że wśród 150 ptaków wodnych w hodowli właściciela znajduje się 16 sztuk ptactwa z gatunków objętych ochroną, a także osobniki z gatunków uznane za inwazyjne. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, w hodowli były takie gatunki jak: gęsiówka egipska, bernikle kanadyjskie, kazarka rdzawa, bernikla białolica, ohar.

Ptaki zostały odebrane z gospodarstwa i przekazane do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Szczecinie. Wobec właściciela hodowli wszczęto postępowanie i będzie on odpowiadał przed sądem.