Złotnicka Filia rozporządza blisko 50 ha gruntów, z czego na większości prowadzone są doświadczenia polowe. Po długoletnim najmie budynków gospodarskich, pracownicy, studenci i doktoranci przenieśli się do nowo powstałego, nowoczesnego budynku.

Znajdują się w nim sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowo-socjalne, w tym także mieszkalne oraz magazynowe, z placem manewrowym w bezpośrednim sąsiedztwie. Tym samym Zakład Doświadczalno Dydaktyczny Gorzyń Filia w Złotnikach wpisuje się w poczet nowych i nowocześnie wyposażonych budynków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Koszt inwestycji to ok. 4,5 mln zł.