Małgorzata Gośniowska-Kola od kwietnia 2019 r. pełniła obowiązki zastępcy dyrektora generalnego KOWR, nadzorowała pion finansowo-administracyjny. Jest przedsiębiorcą, samorządowcem, społecznikiem. Jej oficjalny życiorys, udostępniany przez KOWR, jest następujący:

"Przez ponad 25 lat prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i transportu drogowego.

Od 2015 r. radna sejmiku województwa lubuskiego. W strukturach sejmiku zajmuje się m.in. problematyką rolnictwa (wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska), promocją produktów regionalnych, a także rozwojem gospodarczym i polityką budżetową województwa lubuskiego.

Pełniła funkcję doradcy ds. współpracy z organizacjami pożytku publicznego, a także Pełnomocnika ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Lubuskim. Od ponad 10 lat – jako prezes stowarzyszenia kresowego – aktywnie działa na rzecz tego środowiska, podejmując liczne inicjatywy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi oraz społecznymi."

Dotychczasowy p.o. dyrektora generalnego Grzegorz Pięta został powołany na stanowisko 6 marca 2019 r.