Informację o powołaniu dr. inz. Michała Rokickiego na funkcję Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego potwierdziło dziś  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Dr inż. Michał Rokicki obecnie pełni funkcję dyrektora ds. Hodowli, Naczelnego Hodowcy w Pionie Hodowli Roślin w Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. 

Zastąpi tym samym  Prof. Henryka Bujaka, który z początkiem kwietnia tego roku został powołany na nowego dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, oraz pełniącą w tym czasie obowiązki dr hab. inż. Magdalenę Szechyńską-Hebda. 

Dr inż. Michał Rokicki obejmie funkcję dyrektora Instytutu od dnia 20 września 2021. Do tego czasu pozostaje pracownikiem PHR Sp. z o.o., aby jak mówi w rozmowie z farmer.pl - jak najlepiej wdrożyć w swoje dotychczasowe obowiązki swoich następców. 

Nowemu dyrektorowi życzymy samych sukcesów.