W początkowych testach w hodowlach komórkowych i owadach substancje były, co najmniej tak samo skuteczne jak zwykłe antybiotyki. Nowe substancje są skierowane na specjalny enzym, który występuje w tej formie tylko w bakteriach i dotychczas nie był celem leków. Dlatego bakterie jak dotąd nie rozwinęły się przeciwko niemu systemu obronnego.

Naukowcy opracowali teraz nowe leki, które atakują specjalny enzym występujący w tej formie tylko w bakteriach wywołujących chorobę zwaną kinazę pirogronianową. Odgrywa on ważną rolę w metabolizmie. Jeśli metabolizm bakterii jest utrudniony, ostatecznie czyni ją nieszkodliwą. To sprawia, że kinaza pirogronianowa jest idealnym celem dla nowych leków, a nowe substancje wpływają tylko na enzym bakteryjny, a tym samym na bakterie, powodując jak najmniej efektów ubocznych i zdolność do przełamania istniejącej oporności na antybiotyki.

W eksperymentach na komórkach i początkowych testach na larwach ćmy woskowej, organizmu modelowego dla nauk przyrodniczych, naukowcy byli w stanie potwierdzić skuteczność nowych substancji. Najlepsze związki osiągnęły, co najmniej tak dobre wyniki jak konwencjonalne antybiotyki. Złożono również patent na te substancje czynne.

Jednak leki będą musiały przejść o wiele więcej testów, zanim będą mogły być testowane w badaniach klinicznych na dużą skalę. Może upłynąć ponad dziesięć lat, zanim substancje staną się lekiem dostępnym na rynku.