Dotychczasowym prezesem COPA był Martin Merrild z Danii.

Joachim Rukwied od 2012 r. jest prezesem Niemieckiego Stowarzyszenia Rolników DBV. 

Najważniejszym zadaniem nowego prezesa COPA będą negocjacje w sprawie przyszłości WPR po 2020 r.