Po spotkaniu z przedstawicielami rządu na początku stycznia krajowe struktury NSZZ RI Solidarność zawiesiły pogotowie protestacyjne i odwołały zaplanowany na 17 stycznia ogólnopolski strajk rolników. Na barykadach został jednak oddział zachodniopomorski, który od tego czasu wychodził na ulicę już dwukrotnie.  Związkowcy z rady krajowej czekali na realizację obietnic złożonych im przez premiera.

Dziś widzimy, że te porozumienia nie są realizowane, a już minął prawie miesiąc. Postulat w sprawie nawozów został zrealizowany jedynie połowicznie, obniżka cen miała być do poziomu 2.000 -2.500zł, dodatkowo z możliwością terminowania zapłaty przez Krajową Grupę Spożywczą przynajmniej do żniw.  Odbieramy realizację tego postulatu jako dobry sygnał, ale sytuacja w polskim rolnictwie wymaga szybkich i konkretnych działań, takich jak np. w przypadku przedsiębiorców i tarcz antyinflacyjnych, a tego brak. Żądamy ponownego spotkania i konkretnych działań. Na 14 lutego planujemy kolejne protesty w województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, lubelskim, lubuskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. W  przypadku braku realizacji porozumień ustalonych na spotkaniu z premierem Matuszem Morawieckim 10 stycznia br. i podpisanych przez Henryka Kowalczyka, protesty obejmą cały kraj – mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ RI Solidarność.

Zgodnie z zapowiedziami protesty będą opierały się na przejazdach kolumn ciągników rolniczych, a także manifestacjach pod Urzędami Wojewódzkimi. Jak podkreślają związkowcy nie mogą już dłużej czekać. Sytuacja polskich rolników jest niezwykle trudna, a biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia o przedłużeniu zniesienia ceł będzie jeszcze gorzej.

Pomagajmy Ukrainie, ale nie kosztem naszych rolników

Rozumiemy i popieramy potrzebę pomocy Ukrainie, jednak nie może się to odbywać bez braku wsparcia ze strony UE. Z drugiej strony współpraca między Polską a Ukrainą powinna się odbywać na zasadach partnerstwa i solidarności, dlatego dziś oczekujemy zwolnienia kontyngentów przez Ukrainę na nasze polskie produkty. Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą nie mogą być poszkodowane, a rolnictwo tych krajów niszczone – mówi Wawrzyniak.

Związkowcy mówią o szeregu działań, które podjęte przez rząd mogłyby poprawić sytuację polskiego rolnictwa w dobie niekontrolowanego napływu zbóż zza wschodniej granicy. Wśród nich wymieniają:

  • działania mające na celu rozbudowanie zdolności eksportowych polskich portów, również poprzez utworzenie portu zbożowego Krajowej Grupy Spożywczej,
  • uszczelnienie przewozu zbóż poprzez wprowadzenie systemu "sent",
  • zwiększenie ilości udziału biokomponentów w paliwach, w szczególności zwiększenie poziomu wykorzystania surowców z polskiego rynku z 70% np. do 90% – dziś ponad 30% biokomponentów do paliw jest importowana,
  • solidarne podjęcie tematu tranzytu zboża przez UE poprzez wprowadzenie kontyngentów wykupowych dla każdego państwa członkowskiego - analogicznie jak w przypadku relokacji uchodźców w 2015 r.; wykup zboża powinien następować bezpośrednio na Ukrainie, a polskie koleje i firmy transportowe w tym aspekcie mogłyby świadczyć usługi transportu,
  • utworzenie na poziomie UE długofalowych programów wyrównania poniesionych strat dla rynków krajów graniczących z Ukrainą, ciężar pomocy nie może odbywać się tylko na barkach krajów przygranicznych.

Rolnicy czują się rozgoryczeni faktem, że od maja 2022 roku nie zrobiono zupełnie nic w sprawie uszczelnienia tzw. korytarzy solidarnościowych.

- Europejscy biurokraci nie podchodzą do naszych problemów poważnie. Widocznie poważnie chcą się przekonać w Brukseli co to znaczy wściekłość polskiego chłopa. Solidarność prowadzi także rozmowy z organizacjami zrzeszonymi w Copa-Cogeca z Rumunii, Węgier, Słowacji i Czech, ustalamy  spotkanie w Polsce w najbliższym czasie - podsumowuje Wawrzyniak.

W piątkowym spotkaniu zatwierdzającym pogotowie strajkowe wzięli udział przedstawiciele NSZZ RI Solidarność, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Zawodowego Samoobrona, ZZR Korona, ZZR Ojczyzna, Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a także OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.