W 2015 r. minimalna emerytura wynosiła niewiele ponad 750 zł netto. Rząd prognozuje, że w 2023 r. –przy uwzględnieniu 13. i 14. emerytury oraz waloryzacji na poziomie 13,8 – będzie to aż 1648 zł netto. Dzięki niższym podatkom, to wzrost o blisko 118 proc. (dla kwoty netto).

Dodatkowe świadczenia w postaci 13. i 14. emerytury to również rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby seniorom żyło się lepiej. Rząd planuje wypłatę tych świadczeń również w 2023 .

O ile emerytura wzrośnie emerytura od 1 marca 2023 r. Źródło: Kancelaria Premiera
O ile emerytura wzrośnie emerytura od 1 marca 2023 r. Źródło: Kancelaria Premiera

Równolegle wielu emerytów zostało objętych emeryturą bez podatku – w 2022 r. kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. Dzięki temu rozwiązaniu, blisko 70% emerytów przestanie płacić podatki.

Emeryci o wyższych świadczeniach zapłacą podatek jedynie od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Dodatkowo funkcjonuje ulga (PIT-0) dla pracujących seniorów po osiągnięciu wieku emerytalnego.