Głównym punktem obchodów była poranna msza św. w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli hołd zamordowanym mieszkańcom wsi w Kaplicy Pamięci Narodu, pod tablicą upamiętniającą wybitnego działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej Wincentego Witosa.

W Zagrodzie Włościańskiej - pawilonie wystawowym w częstochowskim Parku Staszica nieopodal Jasnej Góry - przygotowano wystawę "Na partyzancki poszły bój", poświęconą kobietom w konspiracyjnej działalności ruchu ludowego. Kobiety były m.in. zaangażowane zarówno w walki w oddziałach partyzanckich, jak i w pomoc udzielaną uciekinierom, żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa oraz opiekę medyczną w ramach "Zielonego Krzyża". Ekspozycję wspólnie przygotowały muzeum w Częstochowie oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Obchodzony 12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony przez Sejm 29 września 2017 r. Data obchodów jest symboliczna i nawiązuje do pacyfikacji wsi Michniów w woj. świętokrzyskim, której dokonali niemieccy okupanci. Mieszkańcy Michniowa za pomoc niesioną partyzantom zostali w okrutny sposób wymordowani w dniach 12 i 13 lipca 1943 r., a miejscowość została spalona - datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej został ustanowiony - jak głosi uzasadnienie przyjętej niespełna dwa lata temu ustawy - "w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi - rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty".

Organizatorem częstochowskich obchodów był miejscowy oddział Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego.