W spotkaniu udział wzięli: Minister Rolnictwa regionu - Sergey Lyutarevich, szef regionalnej agencji stosunków międzynarodowych i międzyregionalnych - Alla Ivanova, Pierwszy Radca, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie - Alexander Milota, Prezes Kaliningradzkiej Izby Gospodarczej - Aleksandr Zinowiew, a także ponad 40 przedstawicieli polskich i rosyjskich firm z sektora rolno-spożywczego i zrzeszeń branżowych, szefowie wydziałów ds. rozwoju rolnictwa samorządów lokalnych.

Siergiej Lyutarevich zapoznał uczestników spotkania ze stanem i perspektywami rozwoju rolnictwa w regionie. Minister zauważył, że zadaniem sektora rolnego jest  zwiększenie  produkcji rolnej, z priorytetem rozwoju – hodowla bydła mięsnego i mlecznego, drobiu, trzody chlewnej, ogrodnictwa przemysłowego - produkcji warzyw cieplarnianych, zapewniając dostarczenie surowca przedsiębiorstwom przetwórczym.

Obszary te mogą być również interesujące dla polskich przedsiębiorców, którzy rozważają Obwód Kaliningradzki jako platformę dla inwestycji. Alexander Milota zauważył, że pomiędzy przedstawicielami sektora rolnego w Polsce i regionie kaliningradzkim są już powiązania partnerskie. To spotkanie - pierwsze w tym roku w tym formacie.

- To ważne, aby uzyskać informacje od Ministra Rolnictwa o priorytetach, które zostaną zaprezentowane w roku 2016 i w następnych pięciu latach. Ważne jest to, żeby polscy przedsiębiorcy wiedzieli, w jakich obszarach mogą być interesujące  ich inwestycyjne i handlowe propozycje. Z polskiej strony zaprezentowało się  dziesięć polskich firm i organizacji, gotowych do współpracy w zakresie eksportu  technologii i wymiany doświadczeń, również w dziedzinie naukowej - powiedział Alexander Milota i wyraził pogląd, że „okrągły stół” stanie się  podstawą do dalszej współpracy.

- Rolnictwo w regionie jest otwarte na inwestorów. Nasi rolnicy są gotowi do realizacji wspólnych projektów z polskim biznesem. Rząd regionalny, z kolei, jest gotowy, aby zapewnić pełne wsparcie dla nowych inwestycji,  szczególnie jesteśmy zainteresowani wdrażaniem nowych technologii w rolnictwie. Nadszedł czas,  aby żywność produkować i przetwarzać  w regionie, a nie tylko kupować gotową produkcję z importu. Warunki i możliwości  mamy. Gubernator Nikołaj Tsukanov postawił przed rolnictwem regionu zadanie nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, zamianę importu, zapewnienie dla lokalnych przetwórców surowca, ale także potrzebę rozwoju eksportu żywności "- powiedział Siergiej Lyutarevich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie oraz Ministerstwo Rolnictwa regionu na terenie i przy udziale Kaliningradzkiej Izby Gospodarczej.