Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa.

Urząd policzy pogłowie bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B) , a także  pogłowie świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 4 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach
  5 – 26 czerwca 2020 r.


Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach
  1 – 14 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie:
  https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach
  15 - 26 czerwca 2020 r.

 

Jak informuje GUS, z uwagi na pandemię koronawirusa, badania ankietowe będą realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Więcej informacji nt. badań ankietowych można uzyskać na stronie www Urzędu, gdzie można również potwierdzić tożsamość teleankietera, oraz dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99.