"Nic o nas bez nas" - to hasło rolników z Opolszczyzny protestujących dziś pod Starostwem Powiatowym w Głubczycach. Właśnie tam zaplanowano rozmowy dotyczące kwestii ustawowych wyłączeń gruntów ze spółki Top Farms. Rolników z opolskiej "Solidarności" do tej debaty nie zaproszono.

Chodzi o 10 tysięcy hektarów ziemi rolnej, które spółka Top Farms winna w ciągu 2 lat wyłączyć ze swoich dzierżaw na mocy ustawy. Porozumienie Rolników Opolszczyzny zaproponowało, by kilka tysięcy hektarów rozdzielić między gospodarstwa rodzinne, a drugą połowę zostawić Top Farms, by zachować miejsca pracy. "Solidarność" RI stoi na stanowisku, że to zarząd firmy odpowiada za błędne decyzje z 2011 r. i nie zgadza się na pozostawienie ziemi spółce. Związek domaga się przynajmniej połowy wyłączonego areału dla gospodarstw rodzinnych, a pozostała ziemię w opinii związkowców powinna zagospodarować spółka Skarbu Państwa.

W oświadczeniu na fejsbukowym profilu opolskie "Solidarności" czytamy: "Szanowni rolnicy, we wtorek 18 stycznia o godz. 10, przy Starostwie Powiatowym w Głubczycach jest organizowany protest rolników, przeciwko działaniom prezesa opolskiej Izby Rolniczej oraz Porozumienia Rolników Opolszczyzny, gdzie wspólnie z samorządowcami oraz Firmą Top Farms chcą zadecydować o przyszłości rolników indywidualnych naszego powiatu odnośnie kwestii zagospodarowania gruntów po 2023r.
Nic o nas bez nas!!! Nieobecni głosu nie mają."

Jak podaje Radio Opole, zainteresowanych dzierżawą ziemi po Top Farms jest około 130 rolników z powiatu głubczyckiego, którzy są dziś wśród protestujących. Jednocześnie rolnicy w Głubczycach solidaryzują się z rolnikami zachodniopomorskimi i popierają ich postulaty.

[Aktualizacja]

Jak czytamy na profilu Top Farms Głubczyce, przedstawiciele rolniczej "Solidarności" zostali zaproszeni na dzisiejsze spotkanie w starostwie. W opublikowanym oświadczeniu napisano: "Treść Listu Intencyjnego, który będzie przedmiotem dzisiejszego spotkania w Starostwie Powiatowym, była konsultowana z NSZZ „Solidarność” RI Województwa Opolskiego reprezentowaną przez Panów Tomasza Ognistego oraz Marka Zapotocznego obecnych na spotkaniu w dniu 17.12.2021 r. w Izbie Rolniczej w Opolu.
Zdecydowana większość poprawek zaproponowanych przez NSZZ „Solidarność” RI Województwa Opolskiego została w nim uwzględniona. NSZZ „Solidarność” RI zgodził się z treścią Listu i zadeklarował jego podpisanie. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” RI Województwa Opolskiego zostali formalnie zaproszeni na dzisiejsze spotkanie."

[Aktualizacja 2]

W efekcie protestu zorganizowanego przez rolniczą "Solidarność" decyzję o podjęciu spontanicznej akcji protestacyjnej podjął także działający w Top Farms Głubczyce Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa. Załoga pracowników spółki wskutek rolniczej pikiety i postulatów odebrania ziemi Top Farms pod zarząd Skarbu Państwa uznała, że zagrożone są ich miejsca pracy. Pracownicy spółki postanowili zorganizować kontr-manifestację pod głubczyckim starostwem.