Program partii przewiduje wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, rozliczenie prywatyzacji przeprowadzonej po 1989 r., równy dostęp do służby zdrowia, przywrócenie wieku emerytalnego 60-65 lat, odbudowę rynków zbytu na wschodzie i renegocjację traktatu akcesyjnego z UE.

- Bardzo dobitnie podkreślamy, (...) że będziemy żądali renegocjacji umów zawartych z Unią Europejską. Renegocjacja nie będzie tylko dotyczyła systemu dopłat bezpośrednich - mówił Izdebski na konferencji prasowej. - Na pewno nie będziemy się godzili, aby w którymkolwiek roku nastąpiła wolna sprzedaż polskiej ziemi. Jeżeli Unia na to nie wyrazi zgody, będzie to początek końca takiej Unii - dodał.

Izdebski w nowym ugrupowaniu będzie pełnił funkcję przewodniczącego. Trwa rejestracja partii, która zamierza wystartować w tegorocznych wyborach do parlamentu.

Szef OPZZ RIOR zaznaczył, że Ruch Społeczny jest otwarty na wszystkie grupy, nie tylko rolników. Zapewnił, że trwają już rozmowy z górnikami, ze związkiem zawodowym "Sierpień 80", a z przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominikiem Kolorzem rozmawia Paweł Kukiz. - Chodzi o to, by te organizacje ze środowisk górniczych i innych - nieważne, czy to jest Solidarność, czy OPZZ, czy inne - wszystkie te, które są typowo narodowe, propolskie, prosocjalne, prospołeczne, poszły w jednym ruchu - podkreślił Izdebski.