Best Managed Companies to autorski plebiscyt ustanowiony w 1993 r. przez Deloitte Private w Kanadzie, obecnie realizowany w kilkudziesięciu krajach na świecie. Każdego roku biorą w nim udział tysiące firm prywatnych, które przechodzą skrupulatny proces weryfikacji podejścia do prowadzenia biznesu. Co istotne, nie jest to ocena osiąganych wyników finansowych, ale wdrożonej strategii oraz sposobów zarządzania zasobami i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

– W ponad 30-letniej historii naszej firmy na pierwszym miejscu zawsze byli ludzie, którzy tę organizację tworzyli. Wkład i zaangażowanie każdego pracownika, jego pasja, a także możliwość rozwoju i podnoszenie indywidualnych kompetencji, są podstawą do osiągania naszych celów. Dlatego ogromnie cieszymy się, że wypracowana kultura organizacyjna Osadkowski SA została doceniona przez tak znamienitą instytucję, jaką jest Deloitte – komentuje Katarzyna Osadkowska, członek zarządu Osadkowski SA.

Zwycięzcy plebiscytu są wyłaniani przez niezależne jury, a cały proces jest transparenty i obiektywny, dzięki sprawdzonemu systemowi globalnemu. Umożliwia on ocenę umiejętności i praktyk zarządczych każdej firmy w czterech obszarach: stworzonej oraz realizowanej strategii oraz wynikających z nich wizji i misji; zasobów firmy: zarówno materialnych, jak i niematerialnych; zbudowanej kultury organizacyjnej; oraz systemu nadzoru i raportowania.

- Jako organizacja zawsze wybiegaliśmy daleko w przód. Jeśli wierzymy, że potrzeby naszych klientów będą ewoluowały w określonym kierunku, już dziś zaczynamy się do nich dostosowywać. Decyzje podejmowane w ten sposób nie zawsze są zrozumiałe przez nasze otoczenie i mogą być kosztowne w krótkim horyzoncie czasu, jednak ostatecznie, to dzięki nim jesteśmy firmą, która kreuje najwyższe standardy w branży rolnej i będzie to robiła w przyszłości – zapewnia Wojciech Osadkowski, prezes Osadkowski SA.

Pierwsza edycja Best Managed Companies Poland to historia krajowej przedsiębiorczości prywatnej w pigułce, pokazująca, że rodzime firmy są niezwykłe dojrzałe, a polscy przedsiębiorcy opanowali przez ostatnich 30 lat sztukę dostosowania się i szybkiego podejmowania decyzji do perfekcji. Polskie firmy prywatne są – jak podkreślają organizatorzy – niezwykle dynamiczne, łatwo adaptują się do zmieniających okoliczności i potrafią szybko zwietrzyć szanse rynkowe.