W myśl podpisanej w poniedziałek w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku umowy, OT Logistics ma przez 30 lat dzierżawić 26 hektarów gruntu położonego w gdańskim porcie zewnętrznym. Na obszarze tym firma chce zbudować terminal do przeładunku i składowania towarów rolnych, przede wszystkim zbóż i pasz.

Prezes zarządu OT Logistics SA Zbigniew Nowik poinformował po podpisaniu umowy, że inwestycja w gdańskim porcie zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje budowę stanowiska o zdolności przeładunkowej 2,8 mln ton rocznie, a jego realizacja ma zostać zakończona do 2018 roku. - W drugim etapie chcemy podwoić te zdolności dla produktów masowych - powiedział Nowik. Drugi etap ma zostać zrealizowany do 2020 r.

Wiceprezes OT Logistics Ryszard Warzocha wyjaśnił z kolei w rozmowie z PAP, że w ramach pierwszego etapu zostanie rozbudowany istniejący pirs oraz zmodernizowane stojące na dzierżawionym terenie silosy (o pojemności 50 tys. ton) i magazyn (przeznaczony głównie dla śruty, zdolny pomieścić 70 tys. ton). Warzocha dodał, że konieczna będzie też m.in. budowa infrastruktury drogowej i kolejowej (w tym doprowadzenie na teren inwestycji torów kolejowych).

Szacunkowa wartość pierwszego etapu, to 130 mln zł, a całość inwestycji może kosztować około 300 mln zł.

Przedstawiciele firmy poinformowali, że w tej chwili trwają jeszcze prace związane z przygotowaniem do wykonania projektu inwestycji.

OT Logistics poinformowała także, że - zgodnie z umową zawartą z zarządem portu, spółka zapłaci za 30-letnią dzierżawę ok. 152 mln zł opłaty stałej, dodatkowo w skład czynszu wejdzie część zmienna, zależna od ilości ładunku przeładowanego terminalu - poinformowała spółka.

Prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk Dorota Raben przypomniała po podpisaniu umowy, że teren, który wydzierżawił OT Logistics był ostatnią wolną przestrzenią w części głębokowodnej portu. Raben podkreśliła, że "planowana inwestycja nie tylko podniesie konkurencyjność OT Logistics w obsłudze towarów agro, ale również zapewni w porcie gdańskim infrastrukturę terminalową dla tego typu ładunków na wielką skalę".

"Port Gdańsk od zarania dziejów był portem morskim, który w znakomitej większości obsługiwał właśnie zboża, takie były jego początki. Dziś historia zdaje się zataczać krąg" - powiedziała Raben. Biuro prasowe Portu Gdańsk przypomniało z kolei, że Polska jest czwartym w UE producentem zboża, a "przeładunki via porty polskie stanowią 90 proc. całego handlu zagranicznego zbożami w kraju".

OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i jednym z największych na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w zakresie obsługi ładunków masowych i suchych oraz drobnicy. Jest największą firmą w transporcie śródlądowym w Niemczech Wschodnich i Polsce. Działa głównie w regionie Morza Bałtyckiego, w Niemczech, Belgii, Holandii, Austrii oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). W 2014 r. Grupa OT Logistics osiągnęła obroty ok. 200 mln euro.

Port w Gdańsku jest największym polskim portem i jednym z największych węzłów logistycznych Polski. W pierwszym półroczu br. przeładował ponad 17 mln ton ładunków, co w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku oznacza wzrost o prawie 12 proc. W 2014 roku w Gdańsku przeładowano rekordową ilość ładunków, ponad 32,3 mln ton, co oznaczało wzrost o 7 procent w porównaniu z 2013 rokiem. Port podaje, że w ostatnich sześciu latach przeładunki wzrosły o ponad 70 procent.

Na terenie portu działają m.in. Terminal Kontenerowy DCT, Baza Paliw Płynnych, Terminal Węglowy i Terminal Przeładunku Gazu Płynnego (LPG). Na początku roku firma podała, że planuje wydać łącznie ponad 1 mld złotych na inwestycje do 2020 roku; około 600 mln zł ma pochodzić z europejskich środków pomocowych. Tylko w tym roku firma planuje wydać na inwestycje 94 mln zł.