Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych o interwencję, aby utrzymać ciągłość dostaw owoców i warzyw oraz innych produktów wymagających pracowników sezonowych.

W swoim apelu KRIR oczekuje konkretnych działań w sprawie uruchomienia działalności konsulatów Polski na terenie Białorusi i Ukrainy w celu wydawania wiz pracowniczych.

Ponadto Zarząd KRIR zwrócił się z zapytaniem czy pracownicy z Ukrainy lub Białorusi mogą przekroczyć pieszo granicę z Polską i być odebrani przez rolników-pracodawców z granicy.

- Rolnictwo, pomimo części zerwanych łańcuchów dostaw nadal jest stabilnym fundamentem w walce z zagrożeniami wynikającymi z epidemii, a producenci rolni ciężko pracują by utrzymać ciągłość dostaw żywności. Dlatego konieczne jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapewnienie i zagwarantowanie dostępności siły roboczej - napisano w komunikacie Zarządu KRIR.

Kilka dni wcześniej, z podobną prośbą do premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego zwróciła się Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego oraz Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw.

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą do szanownego pana premiera o wydanie stosownych rozporządzeń, celem których będzie ułatwienie obcokrajowcom, pochodzącym zwłaszcza z Ukrainy , pozyskanie zezwoleń na pracę w Polsce, a także szybkie i bezpieczne przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez te osoby zatrudniane, jako pracownicy sezonowi, w polskim rolnictwie i przetwórstwie owocowo - warzywnym - napisano w liście.

O tegorocznej sytuacji braku rąk do pracy pisaliśmy też tu: