"Dlaczego apeluję o to do burmistrzów?" - zapytał Franciszek. Następnie wyjaśnił uczestnikom narady w Papieskiej Akademii Nauk: "Dlatego, że świadomość konieczności obrony środowiska pociąga za sobą pracę, której punkt wyjścia znajduje się na peryferiach i zmierza ku centrum, ku sumieniu ludzkości".

"Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej może wygłosić piękne przemówienie na forum ONZ, ale jeśli apel nie pochodzi od was, z wielkich i małych miast zmiany nie mogą się rozpocząć" - dodał papież.

Franciszek wspomniał o takich zjawiskach, jak globalne ocieplenie i pustynnienie, mających wpływ na życie w wielkich miastach, na tworzenie się slumsów i dzielnic biedy na ich obrzeżach. To tam, podkreślił, ludzie cierpią także z powodu braku troski o środowisko. Potępił dominujący jego zdaniem na świecie "bałwochwalczy kult technokracji".

Franciszek stwierdził, że w kwestii ochrony środowiska ma nadzieję na to, że rozwiązania przyniesie już najbliższy szczyt klimatyczny w Paryżu. Jego zdaniem wspólnota międzynarodowa musi zająć tam "zdecydowane stanowisko".

Rozpoczęte we wtorek dwudniowe obrady burmistrzów, po raz pierwszy zaproszonych na takie spotkanie za Spiżową Bramą, zorganizowano z inicjatywy Papieskiej Akademii Nauk oraz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Tematem dyskusji są zmiany klimatyczne i tzw. nowe niewolnictwo, jak określa się zjawisko marginalizowania i wykluczania najbiedniejszych.

Mer Paryża Anne Hidalgo zauważyła: "Nowoczesne niewolnictwo i katastrofy klimatyczne to kwestie pierwszoplanowe i krzyżujące się w naszych metropoliach".

Poruszane kwestie, zauważa się, to dwa centralne tematy pontyfikatu papieża Franciszka, mocno zaznaczone przez niego w niedawno opublikowanej encyklice "Laudato si'". Papież stwierdził w czasie spotkania, że jego często przywoływany dokument nie jest "encykliką zieloną", ale społeczną, gdyż poruszył w niej kwestie związku między losem ludzkości, zwłaszcza najbiedniejszych a stanem środowiska. Kwestie te, oświadczył, są nierozerwalne.

Na obrady przybyli do Watykanu między innymi burmistrz Rzymu Ignazio Marino, Nowego Jorku - Bill de Blasio, Madrytu - Manuela Carmena, Rio de Janeiro - Eduardo da Costa Paes, San Paolo - Fernando Haddad, San Francisco - Edwin Lee, Sztokholmu - Karin Wanngard, Johannesburga - Mpho Parks Tau, Seattle - Ed Murray, Oslo - Suan Berger Rosland.

W naradzie w Papieskiej Akademii Nauk uczestniczyli przedstawiciele władz Warszawy i Krakowa.