410 deputowanych zagłosowało w Strasburgu za końcem zmiany czasu, 192 przeciw, 51 wstrzymało się od głosu. Posiedzenie PE odbyło się zgodnie z zaleceniem Komisji Transportu.

Zanim nadejdzie ostateczna decyzja, ministrowie transportu UE muszą uzgodnić wspólną linię. Następnie muszą znaleźć kompromis z negocjatorami z PE. Nie oczekuje się uzgodnienia tego przed jesienią 2019 roku.

Ostatecznie, zgodnie z życzeniem PE, każde państwo członkowskie powinno mieć możliwość samodzielnego decydowania, czy w ciągu dwóch lat zamierza wprowadzić stały czas zimowy czy letni. Dla tych państw, które zdecydują się na czas zimowy, ostatnia zmiana czasu nastąpi, zatem w październiku 2021 roku. Aby uniknąć mozaiki różnych przepisów, posłowie do PE proponują organ koordynujący, w którym zasiądą przedstawiciele KE i państw członkowskich.

W badaniu z udziałem 4,6 miliona uczestników 84 procent opowiedziało się za zakończeniem zmian czasu. 

Od 1996 r. w Unii Europejskiej w ostatnią niedzielę marca oraz w ostatnią niedzielę października czas zmienia się o godzinę. Dzisiejsze korzyści ekonomiczne ze zmiany czasu są wysoce kontrowersyjne. Ponadto, dowody naukowe sugerują, że niektórzy ludzie cierpią z zmęczenia zmianą czasu.

Jak co roku, czas letni zaczyna się w ostatnią niedzielę marca, a kończy w ostatnią niedzielę października. W 2019 r, będzie trwał od 31 marca do 27 października.