Porozumienie podpisały w Korycinie władze tej gminy oraz Czarnej Białostockiej, Janowa, Jasionówki i Suchowoli. Liczą na to, że modernizacja dróg lokalnych przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu liczby atrakcyjnych miejsc do inwestowania, a więc i wzrostu zatrudnienia.

Gminy chcą wspólnie starać się o dofinansowanie takich projektów zarówno z pieniędzy unijnych, jak i budżetu państwa. Mają też wspólnie wspierać działania na rzecz m.in. przebudowy dróg krajowych nr 8 i 19 (przebiegających przez ich teren).

W gminie Korycin udało się zbudować w ciągu ostatnich siedmiu lat ok. 50 km dróg. - Jeżeli nie ma dobrych dróg, to nie ma możliwości prorozwojowych. Dlatego już od początku samorządu budujemy drogi lokalne, wiadomo że to jest bardzo droga infrastruktura. Stąd też jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby współpracy. Bo gmina nie ma takich granic, jak państwo - podkreślił wójt Korycina Mirosław Lech.

Dodał, że porozumienie ma pokazywać, iż nie trzeba żadnych przepisów, które zmuszałyby do współpracy. Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel dodał, że dzięki współpracy będzie można pokazać, starając się o pieniądze, że drogi służą mieszkańcom nie tylko danej gminy.

W jego ocenie, porozumienie może być też okazją do współpracy nie tylko w zakresie budowy dróg, ale np. przy programach szkoleń, kursach, polityce prospołecznej czy gospodarczej. - Często sama gmina jest zbyt małym terenem, żeby móc coś zrobić. Dlatego lepiej to zrobić wspólnie, na przykład w ramach związku gmin - dodał Matyskiel.

Obecny na podpisaniu porozumienia szef resortu administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki podkreślił, że to oddolna i dobrowolna inicjatywa, dobry przykład do naśladowania. - Właśnie na tym polega dobry samorząd, że dużo problemów stara się w sposób dynamiczny i - w pewnym sensie - też autorski załatwić, zorganizować i wdrożyć - dodał Halicki. (PAP)

rof/ par/