- Chciałbyś zrobić coś pożytecznego na rzecz swojej najbliższej okolicy i jej mieszkańców? Weź udział w programie „Osadkowski pomaga” i zgarnij dotację na własną akcję! – informuje firma.

W pierwszej edycji programu „Osadkowski pomaga” do wygrania jest łącznie 23 tys. zł.

Zaprasza ona wszystkie aktywne osoby w Polsce, do wzięcia udziału w pierwszej edycji projektu. Jak przekonuje, liczy się każdy pomysł oraz chęci do zrobienia czegoś dobrego na rzecz lokalnych społeczności z terenów wiejskich i z małych miejscowości. Organizatorzy liczą na to, że zgłosi się do nich dużo organizacji społecznych, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych, stowarzyszeń, instytucji publicznych, ale też klientów i pracowników Osadkowski SA, którzy zechcą realnie przyczynić się do poprawy jakości życia na wsi.

Swoje pomysły na działania można zgłaszać do 31.07.2018 roku za pomocą wniosku - dostępnego na stronie https://osadkowski.pl/pl/osadkowskipomaga

Inicjatywy mogą dotyczyć: środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej, promocji aktywnego stylu życia i zdrowia, jakości życia mieszkańców oraz edukacji.

Spośród zgłoszonych pomysłów, komisja grantowa złożona z pracowników Osadkowski SA wybierze 10 projektów, które przejdą do otwartego głosowania przez fanpage firmy.

- Każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży. Jednak to liczba głosów, oddanych przez użytkowników Facebook, przesądzi czy grant wynosić będzie 10 000 zł, 5 000 zł , a możne 1 000 zł – wylicza Joanna Miężał-Basińska, odpowiedzialna za realizację projektu.

- „Wzajemny szacunek” - to jedna z sześciu wartości firmy Osadkowski SA. Szacunek do ludzi, jak i środowiska jest podstawą relacji, które budujemy. Od wielu lat staramy się wypełniać misję firmy odpowiedzialnej społecznie poprzez angażowanie się w akcje charytatywne i społeczne. Przez ten czas nasi pracownicy, klienci, firmy i organizacje z najbliższego otoczenia inspirowały nas do działania, zgłaszając konkretne potrzeby mieszkańców wsi i małych miasteczek. I właśnie program „Osadkowski pomaga” ma być odpowiedzią na ich realne potrzeby – uzasadnia.