Dziś odbyła się pierwsza - wręcz historyczna - aukcja sprzedaży pszenicy na Platformie Żywnościowej od początku jej funkcjonowania, tj. od marca br.

Towar - w ilości 250 ton - zlokalizowany w miejscowości Hulcze (Dołhobyczów) został sprzedany w całości w średniej cenie ważonej 830,40 zł/t.

Cena minimalna wystawionego zboża to 830 zł/t, maksymalna 831 zł/t. Przedmiotem handlu była pszenica klasy B.

Jak poinformował Waldemar Sochaczewski, Ekspert ds. rynku rolnego Biura Strategii i Projektów Towarowej Giełdy Energii, odpowiedzialnej za funkcjonowanie Platformy Żywnościowej, pszenicę chciało kupić na dzisiejszej aukcji dwóch oferentów.

Obrót na Platformie Żywnościowej - zgodnie z założeniami - jest prowadzony w dwóch równolegle funkcjonujących systemach:

* w systemie kursu jednolitego, który polega na prowadzeniu przez Giełdę regularnych notowań wystandaryzowanych kontraktów, których przedmiotem jest towar przechowywany przez uczestników rynku w Magazynach Autoryzowanych świadczących usługi przechowywania - do tej pory nie odnotowano ani jednej transakcji

* w systemie aukcyjnym, który polega na organizacji i prowadzeniu przez Giełdę doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym Magazynem Autoryzowanym nieświadczącym usług przechowywania - dziś odbyła się pierwsza taka aukcja.

Według informacji uzyskanych od Jacka Ostasa, Managera Projektów w Biurze Strategii i Projektów TGE, do tej pory w systemie Magazynów Autoryzowanych nieświadczących usług przechowywania zarejestrowały się 3 prywatne magazyny, a kolejne 3 czekają na autoryzację ze strony TGE.