Na początku września ubiegłego roku nasza redakcja uczestniczyła w pokazie zbioru kukurydzy na kiszonkę do ustanowieniu nowego oficjalnego Rekordu Polski na zawartość energii z kiszonki kukurydzy.

Minęło kilka miesięcy od czasu i znane są już wyniki analizy. Dla energii wskazują na zawartość 7,1 MJ NEL w 1 kg SM kiszonki z kukurydzy. Jest to pierwszy oficjalny rekord zawartości energii kiszonki z kukurydzy w Polsce.

Przypomnijmy, kukurydzę nawożono nawozami K+S Polska. Na polu produkcyjnym o powierzchni 86 ha uprawiano odmianę Quentin (FAO 240), którą następnie zakiszono z użyciem aplikatorów i preparatów Labacsil Mais Bakterie i Labacsil Mais Acid. Zbiór i zakiszanie przeprowadzono z wykorzystaniem maszyn marki Claas, sieczkarni Jaguar, ciągników Xerion oraz Axion, ładowarki Torion.

Następnie kukurydzę zakiszono w silosie, który został otwarty w odpowiednim momencie - ze względu na kolejność skarmiania. Urzędowy próbobiorca pobrał próbkę kiszonki, która trafiła do laboratorium w Niemczech LKS Lichtenwalde, gdzie została poddana gruntownym analizom.