Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (21,9 mln euro), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (ponad 41 mln euro) oraz Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO Ryby 2014-2020) ( ponad 2,6 mln euro).

Województwo podlaskie jest jednym z dwóch regionów w Polsce, które zagwarantowało pieniądze w Regionalnym Programie Operacyjnym na lokalne strategie rozwoju kierowane przez społeczność (LSR). Władze województwa argumentowały to wcześniej tym, że społeczności lokalne najlepiej wiedzą na jakie przedsięwzięcia służące ich rozwojowi warto przeznaczać pieniądze.

Lokalne Grupy Działania zostały wybrane w konkursie, który przeprowadził zarząd województwa podlaskiego. Władze województwa pozytywnie oceniły wszystkie strategie rozwoju lokalnego (LSR) kierowanego przez społeczność, które zgłoszono do konkursu. Strategia precyzuje na co będą wydawane pieniądze na terenie danej LGD.

W połowie maja zarząd województwa podlaskiego chce podpisać z Lokalnymi Grupami Działania stosowne umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii. Po podpisaniu tych umów, LGD mają "niezwłocznie" ogłaszać konkursy na dotacje - poinformowała PAP Beata Roszkowska z departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. Harmonogram konkursu każda LGD ustala indywidualnie. Pierwszych konkursów należy się spodziewać w drugiej połowie roku, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2016 r.

Lokalne Grupy Działania chcą m.in. przeznaczyć pieniądze na rozwój przedsiębiorczości. Wsparcia będą mogły np. szukać osoby rozpoczynające, ale też chcące rozwijać swą działalność gospodarczą, współpracę pomiędzy firmami działającymi na obszarach wiejskich. Chcą też m.in stawiać na rozwój przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwój rynków zbytu na produkty i usługi lokalne, ale z wyłączeniem takich działań jak budowa targowisk. Wspierane również będą przedsięwzięcia służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa.

Przewidziano również wsparcie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej. Będzie się też można starać o pieniądze na remonty lokalnych dróg prowadzących do obiektów użyteczności publicznej. Będą wspierane przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii, ale też służące wsparciu osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

- Należy pamiętać, iż każda LGD indywidualnie, na podstawie diagnozy obszaru i konsultacji społecznych określała cele i wskaźniki jakie LSR będzie realizowała, stąd też nie wszystkie LGD będą realizowały wszystkie zakresy wsparcia - zaznaczyła Roszkowska.

LGD to najczęściej stowarzyszenia, lokalne partnerstwa, które tworzą przedstawiciele różnych organizacji, samorządy, ale też sami mieszkańcy. LGD ma określony obszar działania (po granicach gmin). Według wytycznych obowiązujących w obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020, LGD powinna liczyć nie mniej niż 30 tys. mieszkańców i nie więcej niż 150 tys. W poprzednich latach w Podlaskiem działało 16 LGD, teraz - by spełnić kryteria istnienia grup - 13 (w tym jedna grupa rybacka).