W spotkaniu, które odbyło się w środę w formule online, wzięli udział m.in., ze strony polskiej - wiceminister Ryszard Bartosik, a ze strony ukraińskiej - zastępca ministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Taras Kaczka.

"Ukraina jest dla nas ważnym partnerem handlowym i pierwszym odbiorcą towarów rolno-spożywczych z Polski wśród krajów pozaunijnych" - podkreślił Bartosik podczas VI posiedzenia polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa. Zwrócił też uwagę na dużą intensywność kontaktów polsko-ukraińskich w kwestiach rolnych, zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i roboczym.

Obaj wiceministrowie potwierdzili zainteresowanie zacieśnianiem współpracy i "wyrazili gotowość do otwartego, konstruktywnego dialogu w ważnych dla Polski i Ukrainy kwestiach w obszarze rolnictwa". Rozmówcy zgodzili się, że istotne jest dążenie do zapewnienia płynnej, wzajemnie korzystnej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi. Obie strony wyraziły zadowolenie ze wzrostu w 2020 r. obrotów handlowych żywnością.

Wiceminister Taras Kaczka poinformował o trwającym na Ukrainie procesie zbliżania ustawodawstwa rolnego do przepisów unijnych. Wyraził nadzieję na możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami dotyczącymi zmian, które wprowadziliśmy w rolnictwie w związku z przystąpieniem do UE.

Obecny na spotkaniu główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka przedstawił postulaty związane z dostępem produktów rolno-spożywczych do rynku ukraińskiego, m.in. dotyczące możliwości eksportu na Ukrainę mięsa drobiowego oddzielonego mechanicznie, czy uznania przez stronę ukraińską regionalizacji terytorium Polski względem ASF. W tym kontekście strona ukraińska zaznaczyła, że niezbędne będzie przeprowadzenie audytu w Polsce.

Omówiono również kwestię dotyczącą dalszego współfinansowania przez KE programu zwalczania wścieklizny m.in. na Ukrainie, którego kontynuacja jest istotna dla obu krajów. Posiedzenie grupy było też okazją do omówienia współpracy bilateralnej w obszarze nasiennictwa.

Podsumowując środowe spotkanie wiceminister Bartosik wyraził nadzieję na ścisłą i aktywną współpracę obu stron, która pozwoli na dalsze wykorzystanie potencjału wzajemnych relacji.

Według danych za 2020 r. wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek ukraiński w 2020 r. wyniosła ok. 760,4 mln euro (wzrost o 27 proc. rdr.). Głównymi produktami w eksporcie na Ukrainę były sery i twarogi, produkty używane do karmienia zwierząt oraz czekolada i przetwory zawierające kakao. Saldo dla Polski w ub.r. było dodatnie i wyniosło 28,8 mln euro. (PAP)