W badaniu IBRiS dla "Super Expressu" respondentów zapytano o to, "jak Polski Ład wpłynie na twoją sytuację materialną".

25,9 proc. ankietowanych oceniło, że ulegnie ona poprawie, 24,3 proc. odpowiedziało, że pogorszy, natomiast 27,9 proc. badanych oceniło, że nie zmieni ona ich obecnej sytuacji. Z kolei 21,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.