Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka znalazła się w grupie siedmiu kandydatów na wiceprzewodniczącego COGECA. Podczas dzisiejszego głosowania wyłoniono przewodniczącego jak i sześciu wiceprzewodniczących, w grupie wybranych osób na to stanowisko znalazła się polska kandydatka.

Czytaj więcej ---->>>>

---->>>> Maliszewska pewną kandydatką na wiceprzewodniczącą COGECA

Agnieszka Maliszewska, tuż po wyborze na wiceprzewodniczącą COGECA, tak przedstawiała plany swojej działalności na tym stanowisku. - Wprawdzie reprezentujemy różne spółdzielnie z różnych krajów UE, ale mamy te same problemy i te same wyzwania. Przed nami trudny okres dla europejskiej polityki rolnej. Jako unijne spółdzielnie i rolnicy jesteśmy pod wieloma względami unikalni. Mamy doskonałe produkty, spółdzielnie. Mamy wspaniałe tradycje i duże szanse na przyszłość. Dlatego powinniśmy wspólnie pracować na rzecz młodych ludzi, rolników żeby działali w szeregach spółdzielni, musimy zachęcać ich do aktywnej działalności i wspierać młodych rolników, ale i kobiety. Zachęcać do aktywności i to także jest duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Jako europejska spółdzielczość jesteśmy jedną wielką rodziną i dlatego powinniśmy się wspierać jak dobra kochająca się rodzina. Musimy myśleć o nowych rynkach zbytu i zabezpieczyć interesy rolnictwa w nowej polityce KE o nazwie Zielony Ład. 

Tak przedstawiała się lista kandydatów do następnej kadencji COGECA, podczas głosowania na wiceprzewodniczących, otrzymali następującą liczbę głosów:

Stanowisko przewodniczącego otrzymał: 
Ramón ARMENGOL, Cooperativas Agro-alimentarias (Hiszpania) 

Na stanowiska wiceprzewodniczących: 
136 - Agnieszka MALISZEWSKA, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych (Polska) 

130 - Tiina LINNAINMAA, Pellervo (Finlandia) 

118- Thomas MEMMERT, Deutscher Raiffeisenverband (Niemcy) 

115 - Leonardo POFFERI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Włochy)

114 - Bernard ADER, COOP de France (Francja) 

110 - Jørgen MIKKELSEN, Landbrug & Fødevarer (Dania) 

31 - Jarmila DUBRAVSKÁ, Slovenská Poľnohospodárska a Potravinárska Komora (Słowacja) 

Z tej grupy Słowaczka nie zostanie wiceprzewodniczącą COGECA, maksymalna liczba głosów podczas dzisiejszego głosowania liczyła 139, Polka otrzymała największe poparcie, w liczbie 136 głosów.

Skład nowej prezydencji COGECA
Skład nowej prezydencji COGECA