- Sprawa Lasów Państwowych jest ważna dla wszystkich Polaków i dla wszystkich opcji politycznych. W tej sprawie powinniśmy umieć ze sobą rozmawiać i znajdować jak najlepsze rozwiązania, a nie uprawiać szkodliwej, opartej na kłamstwie demagogii. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć - mój rząd nigdy nie planował i nie planuje prywatyzacji Lasów Państwowych - powiedziała premier Ewa Kopacz. - Daję wam słowo honoru - podkreśliła.

Szefowa rządu wyjaśniała, że za niedawną propozycją zmiany Konstytucji stała idea wzmocnienia pozycji Lasów Państwowych. Podkreśliła, że znajdujące się w proponowanym przepisie zastrzeżenie dopuszczające pewne wyjątki co do wykorzystania fragmentów lasów do innych celów niż leśnictwo, wynikało ze zdrowego rozsądku. Bez tego niemożliwe byłoby wykupienie gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe np. niezbędnych dla inwestycji infrastrukturalnych.

Premier Ewa Kopacz o "straszeniu Polaków upadkiem Lasów Państwowych"

- Jest bardzo niepokojące, że my Polacy straszymy naszych rodaków euroregionami, Unią Europejską, Traktatem Lizbońskim, konwencją antyprzemocową i ostatnio prywatyzacją i upadłością Lasów Państwowych. Żadne z tych strachów się nie sprawdziły i oby tak było - powiedziała. - Tym politykierom, którzy dzisiaj potrafią tylko i wyłącznie straszyć, mogę zaproponować bardzo ożywczy spacer po polskim lesie. Może to wpłynie na sposób uprawiania polityki - dodała.

Dobra kondycja Lasów Państwowych

Premier Ewa Kopacz zaznaczyła, że wpłaty do budżetu nie pogorszyły kondycji Lasów Państwowych i nie zagroziły ich przyszłości. Dodała, że Lasy są zarządcą wspólnego majątku Polaków i państwowym gospodarstwem - ich wsparcie, także w formie pieniężnej, na rzecz rozwoju kraju jest więc naturalne.

- Polskie lasy są w dobrych rękach. Lasy Państwowe dobrze zarządzają tym wspólnym majątkiem Polaków. Leśnictwo tworzą ludzie, bardzo często przekazujący z pokolenia na pokolenie swoje doświadczenie, zaangażowanie w sprawy leśnictwa i swoją rzetelność - powiedziała.

Powiedziała, że Polacy bywają podzieleni w wielu sprawach, ale co do tego, że leśnicy dobrze, kompetentnie i uczciwie wykonują swoją pracę, panuje generalna zgoda. "Nikt nie chce tej dobrze wykonywanej pracy i zasłużonej, wypracowanej przez dekady pozycji Lasów Państwowych odebrać" - podkreśliła.

Szefowa rządu podkreśliła, że Lasy Państwowe są nie tylko głównym wykonawcą polityki leśnej państwa, lecz także ważnym fundamentem państwa. Znajdują się na liście największych przedsiębiorców i pracodawców oraz kreują całą prywatną branżę usług leśnych oraz przemysł drzewny.

Podczas uroczystości w Radomiu premier Ewa Kopacz i minister środowiska Maciej Grabowski wręczyli Odznaki Honorowe za Zasługi Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.