Japońskie władze poinformowały stronę polską o ostatecznej akceptacji dwóch dokumentów:

●świadectwo pochodzenia i zdrowia dla mięsa drobiowego i produktów z mięsa drobiowego przeznaczonych do wywozu do Japonii,

●wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dla mięsa drobiowego eksportowanego z Polski do Japonii.

Uzgodnienie ww. dokumentów jest zakończeniem kilkuletnich starań pracowników Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ambasady RP w Tokio. Negocjacje ww. dokumentów rozpoczęto w 2012 r. w celu aktualizacji wymagań uzgodnionych w 1995 r. oraz zwiększenia wolumenu eksportu mięsa drobiowego na rynek japoński. Do tej pory taka sprzedaż była bardzo utrudniona. Od wczoraj polscy przedsiębiorcy nie mają żadnych wątpliwości co do wymagań jakościowych i bezpiecznie mogą zawierać kontrakty.

Umożliwienie polskim przetwórcom sprzedaży mięsa drobiowego do Japonii jest konsekwentną realizacją strategii ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii polegającą na stopniowym otwieraniu jak największej liczby zagranicznych rynków na polskie produkty rolno-spożywcze. Dzięki niej w sierpniu zeszłego roku Japonia otworzyła swój rynek na naszą wołowinę.