Przypominamy, że dwa niezrealizowane jeszcze postulaty dotyczą rekompensat za kupowane kiedyś przez rolników na wolnym rynku kwoty mleczne oraz pomocy dla hodowców trzody chlewnej.

Mechanizmy te, po opracowaniu przez ministerstwo rolnictwa, zostaną przesłane do akceptacji ministrowi finansów. Dopiero wtedy otrzyma je Komisja Europejska, która musi je notyfikować. Nie ma możliwości, aby cały proces skrócić do kilku dni lub tygodni, czego wczoraj oczekiwali podczas rozmów związkowcy z OPZZRiOR.