W spotkaniu uczestniczyło około 400 osób, odnotowano też pierwsze porozumienia dotyczące np. ratownictwa pożarniczego, czy w dziedzinie energetyki. - Doskonałe relacje polityczne i tradycyjnie silne więzi miedzy naszymi społeczeństwami powinny stanowić silny impuls dla rozwoju współpracy w wymiarze gospodarczym. Cieszy mnie tak wielkie zainteresowanie po stronie polskich firm i wietnamskich partnerów. Zachęcam do wykorzystania przez Wietnam pozytywnych doświadczeń polskiej transformacji gospodarczej - podkreśliła wiceszefowa MSZ.

Minister Katarzynie Kacperczyk towarzyszą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz blisko 50 przedstawicieli polskich spółek sektora rolno-spożywczego, zielonych technologii, informatycznego, budowlanego, farmaceutycznego i stoczniowego.

W czasie wizyty wiceminister przeprowadzi również rozmowy w resortach spraw zagranicznych, bezpieczeństwa publicznego, zasobów naturalnych i środowiska, przemysłu i handlu, planowania i inwestycji, transportu, budownictwa, rolnictwa i rozwoju wsi. Spotka się także z przedstawicielami Komitetów Ludowych Hanoi i Ho Chi Minh City oraz sektora finansowego. Weźmie też udział w forum gospodarczym w Ho Chi Minh City, które powszechnie uważane jest za gospodarczą stolicę Wietnamu.

W ciągu minionych kilku lat polsko-wietnamskie relacje gospodarcze uległy intensyfikacji. Podobnie jednak, jak w przypadku pozostałych krajów azjatyckich, Polska odnotowuje z Wietnamem duży deficyt handlowy. W 2013 roku obroty handlowe wyniosły ok. 1,27 mld USD, w tym Polski eksport ok. 147,6 mln USD i import ok. 1,13 mld USD. Wietnam jest obecnie drugim partnerem handlowym Polski wśród członków ASEAN, a czwartym pod względem wielkości polskiego eksportu. Na druga połowę lipca br. zaplanowana została wizyta w Polsce wietnamskiego wicepremiera i ministra spraw zagranicznych.