Delegacja ekspertów Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcją i Kwarantanną (AQSIQ) przyjechała do Polski na zaproszenie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa celem przeprowadzania audytu w miejscach produkcji, przechowywania i przygotowywania jabłek do sprzedaży.

Delegaci odwiedzą teren województwa mazowieckiego i łódzkiego, gdzie zapoznają się z procesem produkcji, zbioru i konfekcjonowania owoców. Prezentowane będą także systemy nadzoru nad integrowaną ochroną i bezpieczeństwem fitosanitarnym w produkcji jabłek. W ramach wizyty eksperci chińscy odbędą spotkania z administracją państwową, pracownikami naukowymi instytutów naukowo - badawczych, a także z przedstawicielami związków branżowych i stowarzyszeń producentów oraz eksporterów owoców.

Audyt należy do jednych z elementów trwającej procedury oceny analizy ryzyka i ma na celu otwarcie dostępu dla polskich jabłek do rynku chińskiego. Delegaci będą przebywać w naszym kraju do 27 września br.

AQSIQ po przeprowadzeniu audytu sporządzi raport dotyczący analizy ryzyka fitosanitarnego dla polskich jabłek. Będzie on kolejnym krokiem w negocjacjach protokołu bilateralnego, w którym określone zostaną warunki eksportu jabłek z Polski do Chin.