Najwięcej cytowań w grupie krajowych naukowców ma nieżyjący już prof. Zdzisław Pawlak z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w dziedzinie matematyki i informatyki. W światowym rankingu zajął 1827. miejsce.

Za nim, na miejscu 4587. znalazł się fizyk - prof. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Trzecie miejsce wśród krajowych badaczy i 5737. ogólną lokatę zajęła chemiczka, prof. Elżbieta Frąckowiak z Politechniki Poznańskiej.

Za nią (8343. pozycja w rankingu) uplasował się również nieżyjący już krakowski lekarz i naukowiec prof. Andrzej Szczeklik.

Piąty wśród polskich badaczy jest chemik i fizyk prof. Antoni Rogalski z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W rankingu zajął 9481. pozycję.

Kolejny, na 12165. lokacie jest prof. Tadeusz Robak, hematolog pracujący na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Za nim, na 12591. miejscu znalazł się pochodzący z Holandii, pracujący obecnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ekonomista, prof. Peter Nijkamp.

Zestawienie objęło prawie 160 tys. specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin.

Autorzy uwzględnili dorobek badaczy z całego życia, do 2019 roku.

Ranking powstał na podstawie złożonego algorytmu, obejmującego m.in. wskaźnik Hirscha - wprowadzony w 2005 roku miernik uwzględniający znaczenie wszystkich i charakteryzujący cały jego dorobek.