Wirtualny Pawilon z Polską Żywnością (VPF) to projekt promocji i sprzedaży polskiej żywności na chińskim rynku, przy użyciu platformy e-commerce. Transakcje będą zawierane bezpośrednio pomiędzy polskimi producentami a chińskimi konsumentami indywidualnymi, z pominięciem pośredników i dystrybutorów. Twórcami platformy VPF są firma Sonall Consulting (Warszawa) oraz LongMarch Partners (Pekin).
Projekt VPF powstał w odpowiedzi na potrzeby żywieniowe mieszkańców Chin.

Intensywne metody wytwarzania żywności w Chinach przekładają się na niską, jakość produktów spożywczych. Tymczasem dynamiczny rozwój chińskiej klasy średniej powoduje wzrost jej aspiracji zgodnie ze światowymi trendami, społeczeństwo chińskie chce odżywiać się zdrowo.
Zainteresowanie rynkiem chińskim to także kwestia rosnącego w tym regionie trendu kupowania żywności przez Internet. W 2013 roku wartość zakupów on-line wyniosła tam ponad 20 mld złotych, (podczas gdy w Polsce - zaledwie 1proc. tej wartości) i rośnie w tempie 50 proc. rocznie.
Obecnie powstają już „narodowe" platformy z żywnością z Francji, Kanady i Nowej Zelandii głównych importerów żywności do Chin. Projekty te uzyskały silne rządowe wsparcia finansowe.

W ramach projektu produkty z Polski, z magazynu centralnego w Łodzi, będą transportowane do Chin drogą morską lub kolejową. Tam trafią do magazynów zlokalizowanych w strefach wolnego handlu w Chengdu i Tianjin, które zadeklarowały już wsparcie projektu. Stamtąd polskie produkty dotrą do konsumentów za pośrednictwem systemów logistycznych liderów na chińskim rynku usług bezpośredniej sprzedaży internetowej. Dzięki współpracy z tymi operatorami, którzy obsługują ponad 300 mln klientów, zobowiązania celne i podatkowe powstawać będą już po sprzedaży produktu.

Platforma VPF będzie przeznaczona dla polskich producentów produktów gotowych do spożycia, oferujących wysokiej, jakości produkty, posiadających odpowiedni potencjał produkcyjny, adekwatny do skali chińskiego rynku. Propozycja współpracy będzie także skierowana do mniejszych firm, oferujących żywność regionalną, wytwarzaną metodami naturalnymi. Organizatorzy zainteresowani są także udziałem w platformie grup producentów rolnych i związków grup producentów rolnych, oferujących standaryzowane produkty.

Polscy eksporterzy, zaangażowani w projekt VPF, otrzymają wsparcie marketingowe, niezbędne do przygotowania oferty właściwej dla danej grupy odbiorców. Producenci uzyskają także niezbędną pomoc w zakresie spełnienia warunków formalno-prawnych wprowadzenia produktów na chiński rynek, w tym m.in. dotyczących wymaganych oznaczeń produktów czy uzyskania licencji i pozwoleń. Obecnie na rynku chińskim występuje największe zapotrzebowanie na mięso i jego przetwory, tłuszcze roślinne i zwierzęce, produkty mleczne, słodycze oraz wyroby alkoholowe.

Samodzielne wejście firmy na chiński rynek to koszt od 1 do 2 mln zł, a oczekiwany koszt uczestnictwa w projekcie dla firmy ma wynieść 100 tys. zł przy 50 uczestnikach i braku dotacji.