W środę rozpoczęła się pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta w nowej kadencji. Duda odwiedza Republikę Włoską, a w piątek wizytę złoży także w Watykanie. W środę polski przywódca spotkał się szefem włoskiego państwa Sergio Mattarellą. Następnie rozmawiał z marszałek włoskiego Senatu Marią Elisabettą Alberti Casellati, a w Palazzo Chigi przeprowadził rozmowy w cztery oczy z premierem Giuseppem Conte.

Po południu Duda odwiedził siedzibę IFAD i spotkał się z szefem tej organizacji Gilbertem F. Houngbo. Polski przywódca przekazał rozmówcy - w związku z przystąpieniem Polski do IFAD - polską flagę, która zawiśnie na maszcie przed siedzibą Funduszu w Rzymie.

- Bez wątpienia Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, ale również Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowy Program Żywnościowy odgrywają ogromną rolę w procesach wsparcia rozwoju rolnictwa i wzmacniania bezpieczeństwa żywnościowego - powiedział Duda. Jak dodał, tegoroczne doświadczenia związane z pandemią koronawirusa jeszcze mocniej uwypukliły konieczność współpracy tych agend ONZ.

Podkreślił, że "Polska i UE są coraz bardziej zaangażowane w promowanie i wdrażanie zrównoważonych wzorców produkcji oraz konsumpcji".

- Wskazujemy też na konieczność walki z podstawowymi przyczynami konfliktów - nierówności, zmiana klimatu czy deficyty zasobów wody i żywności w niektórych częściach globu - powiedział Duda.

Zaznaczył, że w tym kontekście "cieszy szybki rozwój Polski idący w parze ze wzrostem poziomu życia Polaków". Wyraził ubolewanie, że "Polska stała się miejscem, gdzie żywność często jest marnowana. To zjawisko nie powinna się pojawić w kraju, gdzie szacunek do żywności wynika z kultury, tradycji oraz wartości religijnych i narodowych" - mówił prezydent. Jak dodał, wielu Polaków nadal pamięta "czarne lata drugiej wojny światowej, a potem opresji komunistycznej oraz związane z nimi niedobory żywności".

- Dlatego promowanie konsumpcji odpowiedzialnej społecznie i ograniczanie jej wpływu na środowisko poprzez podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności stało się z jednym z priorytetów polityki społecznej w Polsce - mówił Duda.

Houngbo podziękował polskiemu prezydentowi za zaangażowanie na rzecz członkostwa Polski w IFAD.

- Członkostwo Polski w IFAD jest wyrazem naszych wspólnych wysiłków i zobowiązań na rzecz świata, w którym cała ludzkość jest wolna od skrajnego ubóstwa i głodu - powiedział.

Wyraził przekonanie, że przystąpienie Polski do IFAD jako 177. członka tej instytucji będzie początkiem długofalowego partnerstwa.

- Bardzo się cieszę na aktywną rolę Polski. Bardzo dziękuję za uznanie wagi tego, by nie dawać biednym ryby, ale możliwości uczenia się, w jaki sposób można tę rybę złowić. IFAD inwestuje w mieszkańców wsi, by sami przejmowali odpowiedzialność za własny rozwój - mówił.

Prezydent Duda w listopadzie 2019 r. podpisał ustawę o ratyfikacji porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. Na jej mocy Polska przystąpiła do IFAD.

Głównym celem działalności IFAD jest zmniejszenie ubóstwa na obszarach wiejskich, poprawa warunków żywnościowych i zwiększenie produkcji żywności w należących do IFAD krajach rozwijających się przez udzielanie im wsparcia finansowego na preferencyjnych warunkach, w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem organizacji międzynarodowych.

Działania IFAD są finansowane przede wszystkim z dobrowolnych wkładów państw członkowskich do budżetu IFAD, spłat pożyczek, dochodów z inwestycji i specjalnych wpłat ze strony państw trzecich niebędących członkami IFAD. Inne źródła finansowania obejmują: kredyty państwowe, a ostatnio coraz częściej kredyty preferencyjne i pożyczki na międzynarodowych rynkach kapitałowych.