Zarząd Województwa Opolskiego planował 27 września konferencję biznesową „I Opolskie Forum Przemysłu Rolno-Spożywczego Polska – Unia Celna Białorusi, Kazachstanu i Rosji”.

Konferencja miała być elementem „XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowanych 2014”, która odbędzie się w dniach 27-28 września 2014r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew).

Jak się okazuje, nie odbędzie się jednak. W związku z sytuacją polityczną w stosunkach międzynarodowych Polska-Rosja Zarząd Województwa Opolskiego zadecydował o odstąpieniu od organizacji konferencji.