Specjalna jednostka żandarmerii o nazwie Demeter zająć ma się monitorowaniem szkód i przestępstw w gospodarstwach rolnych. Jak czytamy na oficjalnej stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (interieur.gouv.fr), stworzenie nowych oddziałów było ze wszech miar uzasadnione gwałtownym wzrostem czynów przestępczych wymierzonych w mienie i samych farmerów. Rząd zareagował wreszcie na apele środowisk wiejskich, by temu przeciwdziałać.


Jak czytamy w komunikacie dotyczącym powołania nowej jednostki, jednym z powodów powołania do życia Demeter jest eskalacja aktów agresji wobec farmerów ze strony aktywistów ekologów i tzw. obrońców zwierząt. „W ostatnich latach zjawisko wzrosło i jest nie do przyjęcia. Coraz częściej nasi rolnicy są zastraszani, poniżani, obrażani. Obcy ludzie włamują się i blokują farmy. Wchodzą na pastwiska i robią filmy, które z plugawymi komentarzami publikują w sieciach społecznościowych. Czasami intruzi nawet niszczą, palą i kradną.” – czytamy w uzasadnieniu francuskiego resortu spraw wewnętrznych. Jednym z podanych przykładów jest włamanie tzw. obrońców zwierząt na fermę w Eure i wypuszczenie „na wolność” 1400 indyków, z których większość zginęła.


Utworzona w ramach National Gendarmerie komórka Demeter nawiązała współpracę z organizacjami rolników i ze związkami branżowymi, by reagować na wszelkie sygnały farmerów, skuteczniej przewidywać i zapobiegać atakom. Żandarmi maja nadzieję korzystać z lepszego rozeznania w temacie rolników. Francuskie ministerstwo zapewnia, że wszelkie akty wymierzone w rolników i ich mienie, a mające cechy przestępstwa, będą odtąd ścigane z całą surowością.


Walka z eko-terroryzmem ma być skoordynowana na obszarze całej Francji. Demeter ma zbierać informacje i inwigilować radykalne środowiska eko-terrorystów. Będzie ścigać sprawców dokonywanych pod płaszczykiem ideologii włamań, wtargnięć i zniszczeń na farmach, ale również przestępstwa wymierzone w godność i dobre imię rolników i podmiotów z branży rolnej.


W obszarze zainteresowań Demeter znaleźć się mają jednak wszelkie przestępstwa dotykające rolników i ich gospodarstw. Jednym z kierunków działań jednostki będzie ściganie sprawców coraz częstszych kradzieży drogich ciągników i specjalistycznych maszyn. Jak czytamy w komunikacie francuskich władz, od 1 stycznia w policyjnych bazach odnotowano już 314 skradzionych traktorów i 307 narzędzi rolniczych. Stanowi to prawie 1 ciągnik skradziony każdego dnia.


W 2019 r. zarejestrowano w sumie na terytorium Francji 14.498 aktów wymierzonych w farmerów, ich mienie i ich gospodarstwa.